Zekerheden

Naast onze kijk op uitzenden, vinden wij het ook belangrijk dat u een goed en veilig gevoel heeft als het gaat om de formaliteiten en zekerheden. Hiervoor dragen wij een aantal keurmerken. U kunt de certificaten downloaden door hier te klikken.

NBBU
In een branche met veel wet- en regelgeving is het belangrijk om up-to-date te zijn en vooral te blijven. De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen is dé brancheorganisatie en belangenbehartiger voor het Midden- en Kleinbedrijf.
Meer informatie kunt u nalezen op www.nbbu.nl

VRO
Deze Vereniging tot Regulering Onderaanneming screent en beheert een register waarin ondernemingen zijn opgenomen die zekerheid bieden op het gebied van wettelijke aansprakelijkheid. VRO bevordert eerlijke concurrentie onder opdrachtgevers, uitzendorganisaties en (onder)aannemers en gaat fraude en illegaliteit tegen als het gaat om de factor arbeid in Nederland. Dit doen zij onder meer door met hun dienstverlening de aandacht te vestigen op bonafide uitzendorganisaties en (onder)aannemers.
Meer informatie kunt u nalezen op www.vro.net

SNA
Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé norm van de Stichting Normering Arbeid.
Meer informatie kunt u nalezen op www.normeringarbeid.nl

Betalingsgedrag Belastingdienst
Vier maal per jaar publiceren wij de ‘verklaringen betalingsgedrag’, welke wij van de belastingdienst ontvangen, op onze website. Dit geeft u de zekerheid dat wij voldoen aan onze betalingsverplichtingen richting de belastingdienst.

Controle identiteitsbewijzen
Shield idchecker voordat een uitzendkracht bij u aan het werk gaat is zijn/haar identiteitsbewijs gecontroleerd op echtheid en geldigheid door ‘idchecker’. Dit is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het controleren van documenten.
Meer informatie kunt u nalezen op www.idchecker.nl